.
 

Stefan Gudmundsson

Mer än 25 års erfarenhet av arbete med människor.

Har tidigare arbetat som Arbetsledare inom psykiatrin, HR konsult och HR chef. Har erfarenhet från arbete i privat sektor såväl som offentlig. Jag har förhandlat mycket, med många. Nu arbetar jag som förhandlande Ombudsman.

Arbetslivet började på Östra sjukhuset i Malmö 1989, det blev också en vända inom psykiatrin i Köpenhamn. Därefter studerade jag på Universitet/Högskola 1998-2004, mestadels beteendevetenskap men även arbetsrätt och företagsekonomi, och har sedan fortsatt att arbeta med människor i arbetslivet på olika vis.

Efter att ha jobbat med HR frågor i ca 10 år, bland annat som operativ HR-chef, sade jag upp mig och gav mig in i "förhandlarvärlden". Sedan 2014 träffar jag för mig nya människor varje vecka och den gemensamma nämnaren är oftast upplevelse av konflikt. Och jag lämnar sällan ett möte utan att ha nått framgång för parternas del, genom förhandling eller genom medling. Det frigörs nästan alltid god energi i samband med att en förhandling avslutas. Parterna har kommit vidare. En rörelse har skett...

Jag är van vid att arbeta med företag och personer som vill tala svenska, engelska eller danska.

Universitet och Högskola: Socialantropologi, Pedagogik, Socialpsykologi, Personal- och Arbetslivprogram, examen i psykologi (fil. kand.)

Fortbildning/kurser: Ledarskapsprogram (Human Element), Psykometri/Testning/Rekrytering/Urval (Hogan Assessment Systems), Förhandlingsteknik, Juridik/Arbetsrätt med mera.

(Idag, jag arbetar som Förhandlare/Ombudsman och företräder akademiker inom de flesta sektorer i arbetslivet. Jag är anställd och måste därför respektera min arbetsgivares vilja och idka lojalitet. Min egen verksamhet måste i varje uppdrag vara i linje med alla parters intressen)