ANMÄL DIG TILL KURSEN                                                     

Anmäl dig/er via e-post. Minst 12 deltagare behövs för att jag ska hålla kursen vid överenskommet datum. 

Max 20 deltagare. Jag tillämpar "först till kvarn-principen".

Kostnad: 4500 kr/person exklusive moms.

Vid bokning av kursgård tillkommer kostnader för lokalhyra, mat & logi et cetera.

Datum för kursen bestäms i samråd med dig/er, sannolikt blir första kurstillfället av i slutet av våren 2019 eller i början av sommaren (maj-juni). Nästa kurstillfälle 2019 blir i början av hösten (augusti-september).

BETALNING & VILLKOR FÖR BOKNING

Kursavgift betalas i förskott vid anmälan, alternativt efter överenskommelse. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 20 dagar. Din anmälan är bindande.

Vid av- eller ombokning 2-4 veckor innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Om avbokning/ombokning sker 0-2 veckor innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften samt vid internatkurs debiteras även 100 % av logikostnaden. Vid förhinder kan platsen eventuellt överlåtas till en annan person efter samråd med mig.

INSTÄLLD KURS ELLER ÄNDRAT DATUM

Jag förbehåller mig rätten att ställa in planerade kurser och ändra kursdatum, i sådant fall återbetalas eventuella inbetalda avgifter. Ersättningar därutöver återbetalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.


  

.