FÖRHANDLA DIG UR KONFLIKTEN

   Upptäck effekterna av professionell samtals- och förhandlingsteknik. Förstå teorierna - lär dig metodiken. 

Med adekvat metodik kan ni uppnå det som är önskvärt för båda parter. 

Förhandla er framåt. 

Gå framåt eller gå vidare i er relation.

.